Welkom

Schrijfsels over mezelf, adoptie en Korea.

Een blog, eentje over adoptie. Enerzijds omdat ik aan de vooravond sta van 1 van de meest ingrijpende gebeurtenissen uit mijn leven, terug reizen naar mijn oorsprong, naar Korea en naar mijn gezin van herkomst.
Dit heel persoonlijke relaas wil ik delen met alle mensen die betrokken en geïnteresseerd zijn.

Mijn 2e beweegreden om deze blog te schrijven is dat ik heb gemerkt dat er heel veel onwetendheid heerst over adoptie.
Het romantisch verhaal waarbij liefhebbende ouders samen met hun arme, geredde kindje een gelukkig gezinnetje vormen, is op zijn minst eenzijdig en onvolledig te noemen. Dat er bij adoptie altijd sprake is van verlies, rouw en trauma blijkt een onbekend (en onbemind) gegeven.

Door jullie mee te nemen in mijn verhaal en achtergrondinformatie te verstrekken, hoop ik oprecht dat ik het thema wat breder kan open trekken en jullie verschillende lagen en facetten van adoptie kan leren kennen.
Nu ik na 36 jaar mezelf en mijn stem wat begin te vinden, wil ik die ook graag laten klinken.

Als je je mailadres onderaan de pagina doorgeeft, ontvang je een berichtje telkens er een nieuwe post verschijnt.